ISO 9001 & 14001 | BLOM-DSW

ISO 9001 & 14001

BLOM-DSW is met al haar werkmethoden en –procedures op alle vestigingen gecertificeerd volgens de normen ISO 9001:2008 én ISO 14001:2004, de internationaal erkende normen voor kwaliteits- en milieumanagementsystemen.

Klanttevredenheid

Het voordeel voor onze klanten is dat onze organisatie klanttevredenheid als uitgangspunt neemt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Wij verifiëren regelmatig in welke mate onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening en vergelijken deze mening met de uitdagende doelstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Vinden wij dat uw tevredenheid achterblijft bij onze doelstelling, dan nemen wij maatregelen om uiteraard eerst u tevreden te stellen. Vervolgens proberen we om uw ontevredenheid in de toekomst te voorkomen.

Milieumanagement

Ons milieumanagementsysteem kent een soortgelijke werkwijze: We leggen onszelf kwantitatieve doelstellingen op voor de reductie van restafval én voor het verbruik van energie. Natuurlijk worden de doelstellingen steeds uitdagender en op die manier verminderen wij onze invloed op het milieu. Onze klanten weten hierdoor dat wij ons steentje bijdragen om het wegtransport zo milieuvriendelijk als mogelijk te houden.

Door een externe partij, de TÜV, laten wij regelmatig verifiëren of wij voldoende maatregelen nemen om onszelf continu te verbeteren op allerlei aspecten die te maken hebben met klanttevredenheid en onze invloed op het milieu. Dit varieert van het binnen vastgestelde termijnen weer op weg helpen van gestrande DAF’s tot het correct en voldoende snel oplossen van een eventueel ontvangen klacht over uw Fiat Professional of het aanpassen van onze werkwijzen naar aanleiding van een verandering in de milieuwetgeving.

Kortom: onze ISO-certificering is er niet zozeer voor BLOM-DSW, maar voor u als klant. Het is onze steun in de rug bij het verdienen van klanttevredenheid en het helpen van onze klanten bij duurzame investeringen in hun wagenpark.