DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze websites: www.blomdswacties.nl en www.blomdsw.nl

BLOM-DSW is een handelsnaam van Diesel Service West B.V. en Blom's Automobielbedrijf B.V.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze disclaimer, prevaleren onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Diesel Service West B.V. en Blom’s Automobielbedrijf B.V. vindt u hier

Gebruik van de website

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Blom-DSW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Blom-DSW niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Blom-DSW garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Blom-DSW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Blom-DSW links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Blom-DSW worden aanbevolen. Blom-DSW aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Blom-DSW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

BLOM-DSW behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blom-DSW of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Aanbiedingen

Alle genoemde prijzen zijn in Euro (€), exclusief 21% BTW en eventuele BPM. Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief bijkomende kosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de daadwerkelijk aangeboden uitvoering en specificaties. Acties zijn niet combineerbaar met lopende prijsafspraken en/of andere acties.

Wijzigingen

Blom-DSW behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor meer informatie over ons bedrijf kijkt u op www.blomdsw.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over onze website of dienstverlening, dan kunt u zich richten tot info@blomdsw.nl

Met vriendelijke groet,
BLOM-DSW