Erkend Duurzaam | BLOM-DSW

Erkend Duurzaam

Als eerste DAF-dealer in het DAF-dealernetwerk was BLOM-DSW in het bezit van het certificaat Erkend Duurzaam. En daar zijn we trots op. Het geeft aan dat wij actief zijn met het behoud van het milieu in de breedste zin van het woord.

Die activiteit op het gebied van duurzaamheid strekt zich uit tot verschillende onderdelen van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het creëren van leuke en veilige werkplekken voor onze medewerkers. Zij zijn immers de drijvende kracht achter uw wagenpark en onze organisatie. Denk daarnaast aan het zoveel mogelijk gescheiden aanbieden van afvalproducten, het inkopen van duurzame energie en het zo zuinig mogelijk omgaan met deze energie.

Sociale betrokkenheid

Maar we gaan verder. We besteden aandacht aan onze rol in de omgeving van onze bedrijven en brengen dat in de praktijk door de sponsoring van lokale aangelegenheden, goede maatschappelijke initiatieven en diverse sportverenigingen. Deelname aan verschillende truckruns met gehandicapten en kinderen en aan het transport van vrijwillig ingezamelde goederen naar Roemenië zijn hier voorbeelden van.

Stimuleren van onze partners

Tot zover de inspanningen die wij zelf leveren. Maar we gaan nog verder. Onze doelstelling is om ook onze klanten te inspireren en bij te laten dragen aan de duurzaamheid van mobiliteit. Daarom geven onze verkopers actief advies op het gebied van duurzame, alternatieve voertuigaandrijvingen zoals hybride, aardgas en groengas. Een goed voorbeeld hiervan is onze deelname in het Convenant Groengas Haaglanden, ter promotie van het gebruik van aardgasvoertuigen in onze regio. Onze adviseurs vertellen u graag over de subsidieregelingen die mogelijk zijn bij dergelijke alternatieven. Daarnaast heeft BLOM-DSW afspraken met rijscholen die uw chauffeurs kunnen instrueren op het zuinig rijden met uw bedrijfsvoertuig. Ook daarmee houdt het nog niet op. Wij zijn een groot voorstander van en promoten daarom actief het gebruik van veiligheidssystemen als zichtcamera’s en goede verlichting. Dat is dé manier om echt actief bij te dragen aan de veiligheid van de bedrijfsvoertuigen op de weg.

Duurzaamheid zien wij niet als mode. Het is een fatsoensnorm die BLOM-DSW als bedrijfswagendealer een warm hart toedraagt en als uitgangspunt neemt bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderstaand leest u onze jaarlijkse duurzaamheidsverslagen: