AMTeK Inspecties | BLOM-DSW

AMTeK Inspecties

Het onderhoud en de reparatie van onder andere afvalinzamelingsvoertuigen is één van de specialiteiten van BLOM-DSW. Deze voertuigen zijn voorzien van een veelal gecompliceerde opbouw. Deze opbouw is een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan slijtage en daarom deskundig en regelmatig geïnspecteerd, en indien nodig onderhouden, moet worden. Daarom hebben wij ons verder gespecialiseerd en zijn wij gecertificeerd om de periodieke AMTeK-keuring uit te voeren op verschillende voertuigen.

ADReM

Het AMTeK-systeem (Aboma Management Technische Keuringen) is onder andere bedoeld voor bedrijven die materieel van anderen laten inspecteren door eigen werknemers, zoals BLOM-DSW dat ook doet. Met deze inspecties verhogen we de veiligheid en betrouwbaarheid van de voertuigen van onze klanten. Onze technici zijn deskundig opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold om de inspecties uit te voeren. In de reinigingswereld staat dit systeem beter bekend onder de naam ADReM (Aboma Doorlichting Reinigings Materieel).