Irado kiest weer voor Iveco | BLOM-DSW Iveco

Irado kiest weer voor Iveco

Schiedam – Afvalverwerkingsbedrijf Irado N.V. heeft begin oktober vier nieuwe Iveco Daily’s in gebruik genomen. Deze zijn geleverd door BLOM-DSW. Na een aanbestedingsprocedure kwam de Daily het beste uit de bus, zowel op het gebied van prijs als op het gebied van technische mogelijkheden. Dit resulteerde in de levering van zes Daily’s in 2018 en nu dus vier nieuwe chassis. De bedrijfswagens zijn door Van Campen Ecotechniek voorzien van een kiepende veegvuilopbouw.

Irado gaat en staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wat inhoud dat het bedrijf verstandig omgaat met schaarse bronnen op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Juist om deze reden is er gekozen voor bestelwagens aangedreven op aardgas in plaats van op diesel.

Voordelen van aardgas.

Elektrisch rijden of rijden op waterstof is de toekomst, echter staan deze ontwikkelingen voor bedrijfswagens nog in de kinderschoenen. Het rijden op CNG (aardgas) heeft de laagste milieu-impact van alle interne-verbrandingsmotoren. (totale afwezigheid van zwavel, koolwaterstoffen, roetdeeltjes en een lage CO2-uitstoot). Ook CNG motor van Iveco is ongeveer 5dB stiller dan vergelijkbare dieselmotoren. Daarnaast is de spontane ontbrandingstemperatuur van CNG 2 maal zo hoog als bij diesel of benzine. Dit in combinatie met de speciaal ontwikkelde brandstoftanks maakt dat rijden op aardgas veiliger is dan de eerder genoemde brandstoffen.