DAF LF 260 FA DC | BLOM-DSW DAF

DAF LF 260 FA DCHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Deze DAF is afgeleverd aan Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het gaat hier om een LF 260 FA DC met een maximaal totaal gewicht van 16 ton. De DAF is voorzien van een HYVA opbouw in combinatie met een uitrusting voor gladheidbestrijding van Aebi Schmidt. 

Verantwoordelijk over weg en water.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in het aangewezen gebied van Schieland en Krimpenerwaard. Denk hierbij aan het beheer van het waterpeil, het zuiveren van water, beheer van waterkeringen, de wegen buiten de bebouwde kom en ook crisisbeheer.

Omdat de strooimachine en ploeg demonteerbaar zijn is de DAF multi-inzetbaar voor verschillende werkzaamheden. Wij wensen HHSK veel veilige kilometers met hun nieuwe DAF.

Klant: 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Verkoper: 
Peter Bak